UA-154892458-2
top of page

PROIECTARE COMPLETĂ PENTRU ARHITECTURĂ, REZISTENȚĂ ȘI INSTALAȚII

 • Proiectare și consultanță specializată în arhitectură și rezistență

 • Proiectare și consultanță specializată în instalații

 • Proiectare și consultanță specializată în realizarea proiectelor pentru accesarea Fondurilor Europene

 • Documentație tehnică pentru obținere Certificat de Urbanism, Avize și Autorizații de construcție pentru fazele:

  • D.T.A.C. (Documentație Tehnică pentru obținere Autorizație de Construire)

  • D.T.A.D. (Documentație Tehnică pentru obținere Autorizație de Demolare)

  • D.T.O.E. (Documentație Tehnică pentru Organizarea Execuției)

 • Documentație tehnică pentru obținerea avizului de securitate la incendiu (I.S.U.)

 • Antemăsurători și relevee de arhitectură

 • Studii specializate geotehnice și topografice

 • Expertize tehnice pentru teren și construcții

 • Project management pentru construcții

 • Consultanță specializată pentru alegerea terenului

 • Urmărire de șantier în faza de execuție

URBANISM ȘI MASTER PLANNING

 • Proiectare și consultanță specializată în parcelarea terenului

 • Documentații tehnice P.U.Z. (Plan Urbanistic Zonal)

 • Documentații tehnice P.U.D. (Plan Urbanistic de Detaliu)

AMENAJĂRI ȘI DESIGN INTERIOR

 • Amenajări și design interior pentru clădiri rezidențiale

 • Amenajări și design interior pentru clădiri publice

 • Amenajări și design interior pentru spații comerciale, showroom-uri, office

PROIECTARE, MODELARE ȘI VIZUALIZARE 3D

 • Modelare 3D cu ajutorul programelor specializate

 • Randări arhitecturale de interior și exterior

 • Tururi virtuale și filme de prezentare pentru dezvoltatori imobiliari

PARTENERII COMPANIEI NOASTRE

     Împreună cu partenerii afiliați, compania noastră vă oferă servicii complete de proiectare, studii de specialitate și asistență tehnică pentru viitoarea dumneavoastră construcție.

bottom of page