UA-154892458-2
top of page
  • Poza scriitoruluiJON ARCHITECTS & PARTNERS

Certificatul de Urbanism. Primul pas pentru a obține Autorizația de Construire!


Certificatul de Urbanism
 

După ce ți-ai achiziționat terenul (citește articolul despre cum să îți alegi terenul de casă), primul pas pentru a obține Autorizația de Construire îl reprezintă depunerea cererii pentru emiterea Certificatului de Urbanism!

Ce reprezintă Certificatul de Urbanism?

Acesta este actul de informare prin care autoritățile:

a) fac cunoscute solicitantului informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii;

b) stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie îndeplinite în functie de specificul amplasamentului;

c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizarii;

d) încunostinteaza investitorul/solicitantul cu privire la obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului, în scopul obtinerii punctului de vedere si, dupa caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizarii.


Pentru ce se emite Certificatul de Urbanism?

Acesta se emite în următoarele situații:

a) în vederea concesionarii de terenuri, potrivit legii;

b) în vederea adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice în faza de "Studiu de fezabilitate", potrivit legii;

c) pentru cereri în justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara atunci când operatiunile respective au ca obiect împarteli ori comasari de parcele solicitate în scopul realizarii de lucrari de constructii, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil.

Operatiunile juridice mentionate, efectuate în lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate.


Se poate construii în baza Certificatului de Urbanism?

Nu! Trebuie subliniat faptul că Certificatul de Urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții și nu înlocuiește autorizața de construire / desființare.


Ce documente sunt necesare pentru emeiterea unui Certificat de urbanism?

a) cererea tip (formular-model F.1 ”Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism”)

b) planuri cadastrale / topografice, cu evidențierea imobilelor în cauză, astfel:

  • pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat la cerere de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;

  • pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate la cerere de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară;

c) documentul de plată a taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism


Care este termenul de emitere a Certificatului de Urbanism?

Conform Legii 193/2019 publicată în Monitorul Oficial în 30 noembrie 2019, aceasta vine în completarea și modificarea legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție, termenele de emitere a Certificatului de Urbanism s-au redus de la 30 de zile la 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererilor de eliberare.

Odată cu publicarea legii 193/2019, pentru emiterea Certificatului de Urbanism și cuprinsul acestuia s-au făcut următoarele modificări:

  • introducerea posibilității emiterii certificatului de urbanism în format digital, prin intermediul poștei electronice;

  • certificatul de urbanism va indica nominal operatorii de rețele tehnico-edilitare care vor emite avizele /acordurile necesare;

  • certificatul de urbanism va stabili avizele/acordurile necesare în vederea autorizării atât a executării lucrărilor de construire, cât și a lucrărilor de branșare/racordare la utilități publice;

  • avizele obținute în baza certificatului de urbanism vor fi valabile pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție, dar și a lucrărilor de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze etc, fără a fi necesară obținerea unor alte avize sau acorduri pentru lucrările de branșament;

  • emiterea unei singure autorizații de construire, atât pentru executarea lucrărilor de bază, cât și pentru executarea lucrărilor de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze etc;

Așadar, dacă dorești să te informezi despre un viitor teren, să autorizezi desființarea unei construcții existente sau să autorizezi construirea unei construcții noi, vei avea nevoie de un Certificat de Urbanism!Sper că ți-au fost utile sfaturile noastre pentru Obținerea Certificatului de Urbanism.


Echipa JON ARCHITECTS & PARTNERS vă urează mult succes!


Comments


bottom of page